STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Zaměření na stavbu potrubí a pozemní stavby

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň je 100% dceřiná společnost nadnárodní skupiny STREICHER, jejíž stavební divize se zaměřuje na výstavbu inženýrských sítí, stavby pozemní, speciální technologie a elektro výrobu.

Stavební divize – vodovody, kanalizace, plynovody, ČOV, pozemní stavby, speciální technologie (řízené horizontální vrtání HDD, pluhování), elektro

Máme dlouholetou zkušenost s výstavbou inženýrských sítí a stavebních i technologických částí čistíren odpadních vod. Zabýváme se rovněž stavbou průmyslových hal, administrativních, občanských či bytových objektů a speciálními technologiemi, zjm. řízeným horizontálním vrtáním (HDD) a pluhováním. Prostřednictvím společnosti ELEKTRO ELAP SLS, s. r. o., která je od roku 2016 součástí skupiny STREICHER v České republice, realizujeme práce v oblasti elektro, zjm. projekce, montáž, revize a údržbu elektrických zařízení VN a NN.

Certifikace IMS dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 45001 a ČSN EN ISO 3834-2. Dále jsme držitelem certifikátu GAS a členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví, v Asociaci stavitelů plynovodů a produktovodů a v Českém plynárenském svazu.

Firma disponuje veškerým technickým vybavením a pracovní kapacitou pro řádné a odborné provedení díla.

 

Plynárenské stavby

Vodohospodářské stavby

Speciální technologie

Pozemní stavby

Elektro