Reference společnosti

Stavební divize STREICHER, spol. s r. o. Plzeň se prezentuje širokou škálou referencí, ve svém oboru má mnohaleté zkušenosti. Díky nim, ale rovněž zásluhou kvalitní techniky a strojového vybavení, používaných pracovních postupů a v neposlední řadě díky kvalifikovaným pracovním silám a ochotnému přístupu ke specifickým potřebám zákazníka, resp. investora,  jsme schopni zajistit řádné a odborné dokončení díla k celkové spokojenosti obou smluvních stran.

Štěnovice - výstavba řadových domů

Staňkovsko – odkanalizo vàní obcí

Ru Primda

Karlovy Vary – rekonstrukce ČOV