Vodohospodářské stavby - výstavba, opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Zajišťujeme rovněž vodohospodářské stavby, během nichž dochází k výstavbě, opravám a rekonstrukcím vodovodů a kanalizací:

  • Realizujeme výstavbu kanalizací a vodovodů ze všech druhů trubních materiálů (litina, PVC, PE, ocel, kamenina, sklolaminát, železobeton), čistíren odpadních vod, čerpacích stanic, vodojemů a ostatních vodohospodářských objektů (ORL, lapače tuků, vodoměrné šachty atd.)
  • Dále provádíme rekonstrukce stávajících potrubních řadů pomocí výkopové metody a bezvýkopových technologií

Investorům nabízíme komplexní zajištění stavební a technologické části zakázek, zajišťujeme zhotovení kompletní projektové dokumentace vodovodních a kanalizačních rozvodů.