Tlakové zkoušky a stresstesty

Pomocí tlakových zkoušek a stresstestů je kontrolováno potrubí. Konkrétně realizujeme:

  • Nedestruktivní tlakové zkoušky, jejichž účelem je ověření pevnosti a těsnosti jednotlivých částí potrubí. Součástí zkoušek je čištění, kalibrace potrubí a vysušení pomocí vysokého vakua.
  • Napěťové zkoušky, tzv. stresstesty, které obsahují kompletní technologické testování dokončených ocelových potrubí. Stresstest zaručí integritu potrubí a jeho celků, odstraní vnitřní pnutí a odhalí případné budoucí trhliny. Tímto dokáže značně prodloužit životnost potrubní soustavy.

Veškeré zkoušky jsou schváleny a probíhají dle Certifikačního schématu TPG 923 01-1:2009.