Vybrané

Speciální technologie

Stavba

Vodovod Útušice

Výstavba vodovodu PE d 110, d 90 a přípojek a celkové délce cca 2 km

Objednatel: Obec Útušice

Doba realizace: 03/2015 – 08/2015

Stavba

Vodovod Uhlířské Janovice

Výstavba vodovodu a tlakové kanalizace v délce cca 9.000 m

Objednatel: Zepris

Doba realizace: 08/2019 – 10/2020

Stavba

Vodovod Robčice

Výstavba vodovodu PE d 110, d 90 a přípojek a celkové délce cca 2 km

Objednatel: Obec Útušice

Doba realizace: 03/2015 – 08/2015