Plynárenské stavby - výstavba, opravy a rekonstrukce plynovodů a produktovodů, výroba regulačních stanic, tlakové zkoušky, stresstesty

Stavební divize společnosti STREICHER, spol. s r. o. Plzeň se v rámci realizace plynárenských staveb zabývá výstavbou, opravami a rekonstrukcí plynovodů a produktovodů, dále výrobou regulačních stanic, vykonává tlakové zkoušky a stresstesty:

  • Provádíme výstavbu plynovodů a produktovodů z oceli i LPE
  • Zajišťujeme výrobu, kontrolu, servis a revize regulačních stanic a dalších plynárenských zařízení
  • Projektujeme a realizujeme kompletní rehabilitace VTL plynovodů po dlouhé době provozu, včetně napěťových zkoušek (stresstestů), výměny armaturních uzlů a korozního průzkumu
  • V oblasti rekonstrukcí místních plynovodních sítí nabízíme jak konvenční (výkopovou) metodu, tak bezvýkopovou metodu "relining"

Ověření odborné způsobilosti a kvality práce v oblasti montáže a oprav plynárenského zařízení, provedené u naší firmy odbornou komisí při GAS s. r. o., opravňuje STREICHER k práci na těchto zařízeních bez omezení provozních tlaků a dimenzí.

Naše bohaté zkušenosti a odpovídající strojní i technické vybavení nám umožňují realizaci kompletní dodávky staveb „na klíč“ od kompletní projektové dokumentace, zemních prací, přes svářečské a izolatérské práce, až po provedení tlakových zkoušek, stresstestů, práci pod plynem, řešení propojů a revizí.