Vybrané

Výstavba plynovodů a produktovodů

Stavba

Bylany, Reko PRS kotelna

Rekonstrukce kotelny pro technologický předehřev zemního plynu ve stávající vysokotlaké (VTL) regulační stanici (RS)

Objednatel: GasNet, s. r. o.

Doba realizace: 04/2019 – 01/2020

Stavba

Plzeň, Reko MS Jiráskovo náměstí

Rekonstrukce NTL plynovodu PE d 315, 225, 160, 110. Celková délka plynovodů a přípojek: 1.219 m

Objednatel: GasNet, s. r. o.

Doba realizace: 03/2020 – 07/2020

Stavba

Plzeň, Reko MS Vinice – kolektory

Vymístění NTL plynovodu z kolektorů a převedení na STL plynovod PE d63. Celková délka plynovodů a přípojek: 2.550 m

Objednatel: GasNet, s. r. o.

Doba realizace: 03/2020 – 11/2020

Stavba

Žirovnice, Reko VTL plynovodu

Rekonstrukce VTL plynovodu DN 150 v délce 8.543 m

Objednatel: E.ON Distribuce, a. s.

Doba realizace: 08/2018 – 07/2020

Stavba

Úpravy RU Přimda

VVTL propojení stávající linie DN 1400 s jižními liniemi DN 1400, DN 1000 a DN 800 , příprava na plánovaný DN 1400

Objednatel: NET4GAS, s. r. o.

Doba realizace: 10/2018 – 04/2020

Stavba

Úpravy TU Mladotice

VVTL propojení linií DN 1400 a DN 900, příprava pro plánovaný DN 1400

Objednatel: NET4GAS, s. r. o.

Doba realizace: 10/2018 – 04/2020