Vybrané

Vodohospodářské stavby

Stavba

Staňkovsko – odkanalizování obcí na ČOV Staňkov

Výstavba gravitační kanalizace DN 300, 250 a přípojek DN 150 o celkové délce 10.532 m

Objednatel: Město Staňkov

Doba realizace: 05/2017 – probíhá

Stavba

Chválenice – ČOV a kanalizace – 1. etapa

Výstavba kanalizace DN 250-300 o celkové délce gravitačních stok 3.866 m , výtlačného potrubí PE d 90,110 - 1.410 m a ČOV

Objednatel: Obec Chválenice

Doba realizace: 11/2017 – 03/2020

Stavba

Daleké Dušníky – veřejný vodovod, kanalizace a ČOV

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV

Objednatel: Obec Daleké Dušníky

Doba realizace: 12/2015 – 12/2017

Stavba

Nezvěstice, odkanalizování obce – II. etapa

Výstavba kanalizace

Objednatel: Obec Nezvěstice

Doba realizace: 08/2019 – 12/2019

Stavba

Vodovod Útušice, část Robčice

Výstavba vodovodu PE d 110, d 90 a přípojek a celkové délce 2.857 m 

Objednatel: Obec Útušice

Doba realizace: 03/2015 – 08/2015