Profesní kvalifikace

STREICHER, spol. s r. o. Plzeň má v současné době přes 250 zaměstnanců. Společnost si zakládá na vysoké úrovni profesní kvalifikace, proto jsou naši pracovníci zárukou kvalitně odvedené práce pro Vaši spokojenost. Struktura společnosti a spolupráce jednotlivých úseků firmy je nastavena v zaběhlém a stabilním systému, v němž je odborné vzdělání, praxe a školení zaměstnanců samozřejmostí. Díky této organizaci a nárokům na vysoký pracovní standard můžeme realizovat stavby plynule a s minimálním využitím poddodávek. V čele společnosti stojí jednatelé Lumír Vágner a Jiří Lopata.

Stavební divize má zhruba 100 zaměstnanců pracujících v sekci přípravy a získávání zakázek, realizace staveb a geodetické činnosti. Na realizaci dohlíží autorizovaní stavbyvedoucí s mnohaletými zkušenostmi. V oborech voda, kanál, plyn a řízený protlak pracuje trvale na 80 dělníků, zbylí pracovníci jsou zaměstnáni v pomocných provozech. Do realizace staveb spadá, z důvodu rozšíření předmětu činnosti firmy, rovněž oddělení elektro, zastoupené společností ELEKTRO ELAP SLS s.r.o., čítající 15 zaměstnanců.