Společenská a sociální odpovědnost

Na poli sociální a společenské pomoci jiným se pravidelně angažujeme u místních spolků, jako například u dobrovolných hasičů, nebo podporujeme různá vzdělávací zařízení a jiné veřejně prospěšné organizace v regionu Plzeň.