Nejen pracovní život

STREICHER, spol. s r. o. Plzeň organizuje pro své zaměstnance řadu sportovních i kulturních aktivit, díky kterým prohlubuje sounáležitost tak důležitou pro dobré vztahy na pracovišti i mimo něj. Tím směřujeme nejen ke spokojenosti našich pracovníků a vytvoření přátelského prostředí, ale především k utužení kolektivu za účelem ideální spolupráce při plnění pracovních úkolů.

Mnohé akce jsou určeny i pro rodinné příslušníky. Nezapomínáme ani na naše bývalé zaměstnance. Každoročně pořádáme výlet pro seniory, kde bývalí kolegové zavzpomínají na společné roky ve firmě. I na naše učně samozřejmě čeká zpestření ve formě mimopracovních akcí.