Historie firmy

Firma STREICHER, spol. s r. o. Plzeň má za sebou téměř třicetiletou historii.

2011

Dokončení stavby nové administrativní budovy.

2008

Výstavba nové výrobní haly.

2001

Přeměna společnosti MAX STREICHER KG na komanditní společnost na akcie. Osobně ručící společník: MAX STREICHER Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG.

1991

Založení společnosti ve Štěnovicích u Plzně.

1971

Přeměna společnosti na komanditní společnost pod vedením pana Maxe Gallingera, který byl osobně ručícím společníkem.

1909

Založení společnosti STREICHER stavitelem Maxem Streicherem. Zpočátku se společnost orientuje zejména na oblast výstavby silnic.